Du er her:

Salten kultursamarbeid

Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Det bidrar Salten kultursamarbeid til.

Salten vokser i folketall som følge av at Bodø vokser. Bodø gir en ekstra kvalitet til regionen, samtidig som regionen som helhet – med stor industri, et variert og mangfoldig arbeids – og næringsliv, og et stort mangfold innenfor natur – og kultur, gir en verdi til Bodø.

Bodø kommune er en av medlemskommunene i Salten Kultursamarbeid. Et samarbeid som ønsker at Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer.
Kultursamarbeidet har en ansatt som jobber med fellesprosjekter innenfor kultur på vegne av Salten medlemskommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Kultursamarbeidet jobber med utvikling og legger til rette for kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i nettverket bestående av kulturledere fra alle kommunene i Salten. Det samarbeider også med andre kulturinstitusjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Filmfest Salten
Filmfest Salten har vært det viktigste breddetiltaket, rettet mot barn og unge, innen film i Salten regionen. Bodø kommune er med å støtte Filmfest Salten. Formålet med avtalen er økonomisk forutsigbarhet i arbeidet med filmfesten.

Salten Kultursamarbeid

Kort om filmfesten
• Filmkurs for 10. klassinger og lærere i Salten på høsten.
• Det lånes ut filmutstyr.
• Elevene produserer film.
• Skolene sender inn de beste filmene via nettsiden vår.
• Juryen nominerer og kårer vinner innenfor 7 kategorier.
• IRIS Salten kårer vinner av miljøprisen.
• Folkets pris stemmes frem av publikum via SMS.
• Filmfremvisning i Fram Kino. Q&A med regissør og skuespillere etterpå.
• Galla med prisutdeling, underholdning og prominente gjester.
• Ca. 1000 elever deltar hvert år.

Eksempel på andre prosjekter Bodø gjør sammen med Salten kultursamarbeid

Musikalen Salt-stæmma

I anledning åpningen av Stormen Konserthus i Bodø november 2014 ønsket Salten Kultursamarbeid å gi en gave. Gaven ble gitt i form av en musikal hvor barn og unge i alderen 10-20 år var aktører.
Samarbeidet gjorde det mulig å lage en stor og omfangsrik sceneproduksjon som kommunene i Salten ikke hadde klart å gjennomføre hver for seg. Ikke alle kulturskolene hadde tilbud innenfor alle kunstarter. Ved å samarbeide ble det mulig å sette sammen en forestilling hvor alle kunstartene var representert.

Å finne rytmen av Salten gjennom musikkformen STOMP

Kulturskolene i Salten og Salten Kultursamarbeid var med da Bodø kommune arrangerte sin første Kulturnatt fredag 14. oktober 2016. 

-Drit stilig, svarte en av deltakerne på spørsmålet om hvordan det var å være med.

Etter noen timers øving gikk ferden til byen hvor energien ble sluppet løs i et kvarters lang ferd gjennom Glasshuset. De kostende elevene ledet an når følget av 56 mennesker, 20 søppelkasser, 10 koster, 6 felger, 10 søppebokser og like mange shakere skapte fengende rytmer foran ett stort publikum.

Eksempel på andre tiltak:

Skriveglede

Den kulturelle spaserstokken

 

Toppbilde: Fra STOMP på Kulturnatta 2016. Foto: Bodø kommune